ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Προσωρινά, τα πιστοποιητικά θα αποστέλλονται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ στα δηλωθέντα email, λόγω αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου (εδώ).

Πιστοποιητικά-αιτήσεις(Κατεβάστε την αίτηση στον υπολογιστή σας για να την συμπληρώσετε)

  • Πολιτικό Τμήμα - τηλ. 2610 321597 - (email - politiko1patra@gmail.com)

(Κατεβάστε την αίτηση στον υπολογιστή σας για να την συμπληρώσετε)


*Πρωτοδικείο έως 28/2/2013 . Μετά τις 28/2/2013 απευθύνεστε στο Ειρηνοδικείο

Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται χωρίς μεγαρόσημο μέχρι και τις 31/3/2021

Εδώ θα βρείτε οδηγίες και πληροφορίες για την συμπλήρωση της αίτησης σας.

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για την έκδοση του e-μεγαροσήμου.