ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικά-αιτήσεις


(Κατεβάστε την αίτηση στον υπολογιστή σας για να την συμπληρώσετε)

(1) Για Θανάτους πριν την 28/2/2013 - Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο τόπου κατοικίας. Για θανάτους μετά την 1/3/2013 - Ειρηνοδικείο τόπου κατοικίας (δίδεται και από το Πρωτοδικείο μόνο εφόσον ζητηθεί από τον φορέα που θα καταθέσετε).

(2) Για θανάτους έως 28/2/2013 στο Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο . Για θανάτους από την 1/3/2013 και μετά απευθύνεστε μόνο στο Ειρηνοδικείο.

  • Πολιτικό Τμήμα - τηλ. 2610 321597 - (email - politiko1patra@gmail.com)

(Κατεβάστε την αίτηση στον υπολογιστή σας για να την συμπληρώσετε)

Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται χωρίς μεγαρόσημο μέχρι και τις 31/5/2021Εδώ θα βρείτε οδηγίες και πληροφορίες για την συμπλήρωση της αίτησης σας.

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για την έκδοση του e-μεγαροσήμου.